Bohemia Patchwork klub,z. s. je právnická osoba zapsaná u rejstříkového soudu pod IČ 7039307. Jakožto dobrovolný a nezávislý spolek sdružuje členy na základě jejich společných zájmů. Cílem činnosti BPK je mimo jiné sdružovat členy se zájmem o patchwork a quilting, propagovat a popularizovat tento druh ruční práce a podílet se na vzdělávání, předávání zkušeností a dovedností v tomto oboru. Členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba. Ke vzniku členství je zapotřebí vyplnit a odevzdat přihlášku, na jejímž základě výbor BPK rozhodne o vzniku členství. Následně je zapotřebí uhradit členský příspěvek za rok, v němž byla přihláška podána. Členské příspěvky se hradí jednou ročně, a to vždy do 31. 12. daného roku na rok následující. Členové spolku mají především možnost se podle svých časových možností a zájmů aktivně podílet na činnosti spolku, ať již tvůrčí, vzdělávací či výstavní.

Zde najdete Stanovy a zápisy z valných hromad, zápisy starší než z roku 2021 jsou k nalezení v archivu BPK.


Stanovy:

Dokumenty ke společným výstavám


Zápisy:

Leave A Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *