Bohemia Patchwork klub (B-P-K), zapsaný spolek, vznikl v roce 2006 jako občanské sdružení, v roce 2014 byl ustaven jako Zapsaný spolek. Od začátku chce sloužit jako platforma a zastřešení aktivit amatérských textilních výtvarnic. Sdružuje široké spektrum autorek, od těch, které se věnují klasickému quiltu v jeho původní tradiční podobě, až po ty, které se věnují autorské textilní tvorbě a hledají nové cesty vyjádření prostřednictvím různých, často nejen textilních materiálů. Naší ambicí je navzájem propojovat všechny, kdo se věnují tomuto druhu textilní tvorby, navazovat a upevňovat vztahy s dalšími kluby v Čechách a na Moravě, vyhledávat a zprostředkovávat informace o patchworku, quiltingu a dalších formách textilní tvorby v Evropě i zámoří. Nemalou část aktivit Bohemia Patchwork klubu tvoří i činnost výstavní, jejímž cílem je prezentovat různorodou tvorbu našich členů a propagovat tento druh textilní tvorby.