Ty z nás, které mají blíže k vyjádření skrze méně klasické postupy a hledají nové techniky, postupy, materiály a témata, se sdružily do klubu, který jsme nazvaly Klub současného quiltu, krátce  SQ. Jednou měsíčně se scházíme, abychom si vyměnily zkušenosti, vzájemně si předvedly své práce, prokonzultovaly plánované postupy a přemýšlely nad společnými projekty. Každá jsme trochu jiná, ale máme společnou lásku ke všemu, co souvisí s textilem.

První setkání

30. 11. 2021 se uskutečnilo první setkání členek klubu BPK,  pracovně nazván art klub. Bylo dohodnuto, že se budeme scházet každé třetí úterý v měsíci a budeme společně probírat netradiční techniky v patchworku. Vzhledem ke covidové situaci nás nebylo mnoho, ale přesto jsme stačili vyhlásit nový projekt: Zkuste do příštího setkání ušít malý quilt 30 x 30 cm, který by vyjádřil osobnost autorky, jakoukoliv technikou.

Navštívila nás i Jana Štěrbová a seznámila nás se zkušenostmi z hodnotících komisí na mezinárodních výstavách, jejichž je členkou. Další schůzka klubu současného quiltu se uskuteční  v týdnu těsně před vánočními svátky v úterý dne 21. 12. 2021 od 17,00 hodin v kavárně Pilot Café, ulice Ovenecká 17, Praha 7, viz mapa: https://mapy.cz/s/fafodefoce