Proč se stát členem BPK?

Stanete se součástí komunity lidí, kteří mají podobné nebo stejné zájmy, najdete nové přátele, podněty a inspiraci pro další práci a vlastní rozvoj.

Podle vašich časových možností a zájmů se můžete aktivně podílet na činnosti spolku, ať již tvůrčí, vzdělávací či výstavní.

Jako člen klubu máte právo volit zástupce do vedení klubu a také být volen do vedení BPK, máte možnost debatou i hlasováním spolurozhodovat o směřování a prioritách klubu. V neposlední řadě se vám otevře možnost se zúčastnit akcí a výstav, které BPK pořádá.

Jak se stát členem BPK?

Členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, která se ztotožňuje se zaměřením, posláním a činností BPK. Ke vzniku členství je zapotřebí vyplnit a odevzdat přihlášku, na jejímž základě výbor BPK rozhodne o vzniku členství. Následně je zapotřebí uhradit členský příspěvek za rok, v němž byla přihláška podána.

Členské příspěvky se hradí jednou ročně, a to vždy ke konci roku na rok následující, a to na účet BPK č. 2483070001/5500. Aktuální výše členského příspěvku na rok 2022 je 200,-Kč, příspěvek by měl být uhrazen ideálně do konce prosince roku 2021. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Podrobné podmínky členství jsou popsány ve stanovách BPK (na stránce dokumenty)