Proč se stát členem BPK?

Stanete se součástí komunity lidí, kteří mají podobné nebo stejné zájmy, najdete nové přátele, podněty a inspiraci pro další práci a vlastní rozvoj.

Podle vašich časových možností a zájmů se můžete aktivně podílet na činnosti spolku, ať již tvůrčí, vzdělávací či výstavní.

Jako člen klubu máte právo volit zástupce do vedení klubu a také být volen do vedení BPK, máte možnost debatou i hlasováním spolurozhodovat o směřování a prioritách klubu. V neposlední řadě se vám otevře možnost se zúčastnit akcí a výstav, které BPK pořádá.

Jak se stát členem BPK?

Členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, která se ztotožňuje se zaměřením, posláním a činností BPK. Ke vzniku členství je zapotřebí vyplnit a odevzdat přihlášku, na jejímž základě výbor BPK rozhodne o vzniku členství. Následně je zapotřebí uhradit členský příspěvek za rok, v němž byla přihláška podána.

Členské příspěvky se hradí jednou ročně, a to vždy ke konci roku na rok následující, a to na účet BPK č. 2483070001/5500. I na rok 2024 činí příspěvek 500 Kč, příspěvek by měl být uhrazen do konce prosince roku 2023. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.

Podrobné podmínky členství jsou popsány ve stanovách BPK (na stránce dokumenty)