Výlet do Havlíčkova Brodu na výstavu Karel Havlíček v našich životech

V bývalém kupeckém domě, kde bydlela rodina Karla Havlíčka, jsme ve čtvrtek 13. 1. 2022 navštívili jak stálou expozici, věnovanou  životu tohoto novináře, tak aktuální výstavu s názvem Karel Havlíček v našich životech.

Z epigramů a článků K. H. Borovského:

Příslibujte si mně, vyhrožujte si mně, přece zrádcem nebudu. 

Moje barva červená a bílá, moje heslo poctivost a síla. 

Nechoď Vašku, s pány na led, mnohý příklad máme, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme. 

Farář dělá z chleba a vína pro duše selské víno a krev, sedlák dělá tělem a krví pro tělo kněžské víno a chléb.

Nekřesej do kaše, křesej do troudu, o lásce k vlasti nekaž velbloudu. 

S vládou budeme, kdykoliv šetřiti bude práv a užitku národního. Dovedeme ale též s odvahou a vytrvalostí odporovati vládě, nebudou-li kroky její k prospěchu národa (Národní listy, 1848)

Já jsem tuze nepokojný člověk, a proto se také nejlépe hodím do ohně, kde jsou nějaké hádky, křiky, mely atd. Tu jsem ve svém živlu. (z korespondence, 1844)

Prameny: 

Smrt K. H. Borovského, (M. Borovička, Havran 2021)

publikace Muzea Vysočiny, novinové články

Leave A Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *