V sobotu 26. 11. 2022 čtyři členky Bohemia patchwork klub předaly českou část Tapiserie  z Assenede historickému spolku Hallekin, který je od roku 2015 iniciátorem vzniku tapiserie na náměty středověké knihy, jejíž text v různých podobách vyšel v Evropě ve 13 jazycích, v Čechách v roce 1519. 

Slavnostní předání se uskutečnilo na radnici za přítomnosti starosty města Assenede  pana Dr. Philippe De Conninck, který ve svém projevu shrnul téměř tříletou práci 11 vyšívaček a všechna naše jména byla v jeho projevu několikrát zmíněna. Uvedl rovněž všechny ty, kteří se o  tuto práci zasloužili – paní Janu Kadlecovou, která nás s projektem kontaktovala, akademickou malířku Markétu Laštůvkovou, která nám vytvořila návrh obrazu, Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, která nám pomohla s verifikací textu na tapiserii, aby odpovídal dobovému písmu a doc. Pohorskému, který pomáhal s překladem textu. Rovněž zmínil i Záštitu Vize 97 a Dagmar Havlovou.

Velvyslanec v Belgii pan Pavel Kaucký  na závěr slavnosti symbolicky vyšil na tapiserii několik posledních stehů za povzbuzování všech přítomných a  v sídle spolku Hallekin si poté prohlédl dokončené díly tapiserie i dílny, kde vlámské vyšívačky ve svém volném čase pracují.

Po vzoru Tapiserie z Bayeux bude vytvořeno 100 vyšívaných panelů a na tomto projektu se účastní vyšívačky z Řecka, Itálie, Španělska, Francie a dalších zemí. Bohemia patchwork klub byl osloven ke spolupráci za Českou republiku spolkem Hallekin na základě jeho výstavní činnosti a předáním hotového díla se stal součástí  jedinečného projektu. Jeho dokončení je plánováno na rok 2025 a následně bude vystaven ve všech zemích, které se tohoto projektu zúčastnily. 

Naše vlastnoruční podpisy, které jsme s sebou přivezly, budou vyšity na rubovou stranu předané tapiserie. Celé setkání se členkami spolku Hallekin a s paní Annie a Marcem De Smet, se kterými jsme byly 3 roky pouze v písemném kontaktu, bylo velmi srdečné, naše práce byla velmi kladně oceněna. Jsme velmi rády, že jsme tapiserii  včas dokončily a že bude součástí tohoto významného celoevropského projektu. 

První okamžiky při předání tapiserie
Tréma opadá …

Leave A Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *